Arhiva novosti 2021

Konsultacije o projektu za medijatore u utorak u Baru

22.02.2021

Help u saradnji sa Romskim Savjetom, u utorak 23. februara,  organizuje konsulatacije za Rome i Egipćane (RE) zainteresovane za učešće u projektu za medijatore u inluziji Roma i Egipćana u Ulcinju.

Konsultacije će se održati u 1o sati održati u Maloj sali Opštine Bar .

U toku je inače javni poziv za prijavljivanje za medijatore  svih zainteresovanih kandidata/kandidatkinja za obuku za Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

Prijave na poziv mogu se slati do 26. februara.

Riječ je o projektu “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju”. Cilj organizovanja konsultacija je informisanje zainteresovanih predstavnika RE o obuci koja će biti organizovana u okviru  projekta, a u cilju osposobljavanja saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja, socijalno zaštite i zdravstvene zaštite.

Projekat se fokusira na jačanje socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije kroz pružanje kvalitetnog posredovanja tako što će 60 potencijalnih saradnika i saradnica u socijalnoj inkluziji biti obučeno za obavljanje poslova saradnika za socijalnu inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

Nakon sprovedene licencirane obuke kroz projekat će se omogućiti rad najmanje 40 saradnika i saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u zdravstvenim centrima i bolnicama, kancelarijama Zavoda za zapošljavanje, Biroima rada i centrima za socijalni rad, u ovim opštinama i unutar romskih i egipćanskih zajednica/naselja, a u trajanju od 12 mjeseci.

Konsultacije se organizuju u skladu sa propisanim mjerama zaštite od pandemije uzrokovane virusom COVID 19.

 Help i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predstavili su projekat koji se realizuje u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu i vrijedan je pola milona eura (500.382,05 eura), a finansira ga Evropska komisija.

Partneri na projektu su Glavni grad Podgorica, Opština Berane i Opština Ulcinj.

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe