Arhiva novosti 2021

Help-ovi medijatori uskoro će u 11 opština pomagati RE populaciji

20.08. 2021

Ermina Tafa, iz Herceg Novog, jedna je od polaznica obuke za medijatore održane u podgoričkoj Gimnaziji Slobodan Škerović. Ona je u protekla skoro dva mjeseca redovno pohađala nastavu i na kraju položila stručni ispit za posrednika u socijalnoj inkluziji u obalsti socijalne zaštite i zapošljavanja romsko-egipćanske (RE) populacije u Crnoj Gori.

U podgoričkoj Gimnaziji „Slobodan Škerović“ početkom jula je počela obuka za medijatore/ posrednike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana (RE) za socijalno staranje i za zapošljavanje.

Obuku za ove dvije oblasti pohađalo ukupno 30 polaznika, koji su u periodu od mjesec i po – u ovoj  sertifikovanoj obrazovnoj ustanovi, dobili stručno znanje koje će potom imati prilike da primjene u praksi, pomažući građanima RE populacije u 11 opština širom Crne Gore. Njih 27 polažilo je početkom sedmice ispit za medijatore za socijalnu zaštitu i zapošljavanje.

Riječ je Help-ovom projektu „Socijalno uključivanje Roma i Egipćana uz posredovanje saradnika za inkluziju“ za koji je novac obezbijedilo Ministarstvo finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći EU (CFCU), iz programa koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Partneri Help-u na ovom projektu su Romski savjet, Glavni grad – Podgorica i opštine Ulcinj i Berane.

„Obuka je veoma učinkovita i baš smo se dobro družili, kao i imali dobru komunikaciju sa profesorima i međusobno, i meni se baš svidjelo i jako sam zadovoljna.Puno toga smo naučili što nam može koristiti u budućem radu. Ja sam imala neko osnovno predznanje o ovom ali puno toga novog smo naučili. Tokom obuke smo dobili i saznali puno novih informacija koje nijesmo znali. Predavači su nam zaista u velikoj mjeri približili naš budući posao“.

Kako kaže Ermina, iako je manje više upoznata sa problemima, sa kojima se susrijeće njena zajednica, sada mnogo bolje može da prepozna probleme korisnika.

„Zahvaljujući obuci mnogo bolje možemo da shvatimo i korisnike i njihove probleme i šta se sve proživljava u našoj zajednici- o svemu tome smo detaljno i učili i pričali na ovoj obuci, kao i štoo je najavžnije o metodama na koje im možemo pomoći da ostvare prava“.

Ermina Tafa je položila obuku za posrednika u socijalnoj inkluziji za oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja.

„Opredijelila sam se baš za ovu oblast zato što u našoj zajednici ima jako puno socijalnih slučajeva kojima treba pomoć i kojima je potrebno zapošljavanje. To je zapravo ključni problem naše zajednice. Imate puno nezaposlene omladine između ostalog i zbog diskriminacije. Nadam se da ću ovako dobiti priliku da im se približim i da im pomognem.“

U opštini Herceg- Novi, odakle ona dolazi, većina romske populacije zaposlena je ili u Javno komunalnom preduzeću ili u javnim istitucijama tog tipa. Kako kaže, privatnici najčešće nijesu zainteresovani da zapošljavaju ljude iz romsko-egipćanske populacije.

„To je ta diskriminacija o kojoj govorim, ali radimo na tome da se to promijeni. Privatnicima sada fali radne snage, pa onda u sezoni zapošljavaju i Rome i Egipćane. Zimi pak, naći posao ovdje je pravi problem. Takođe, u Herceg Novom ima veliki broj korisnika socijalne pomoći iz RE populacije, zbog toga sam se i opredijelila za medijatora u ve dvije oblasti“.

Mihalea Čađenović, je pripadanica, kako se to kaže, većinske populacije, ali bila više nego entuzijastična da se kao opredijeljeni civilni aktivista uključi u ovaj projekat koji pomaže inkluziju jedne od najranjivijih kategorija u crnogorskom društvu, romsko-egipćanske populacije.

„Meni ovaj projekat zaista djeluje kao nešto što je uspješno i nešto što je pokazalo da je Crna Gora građanska, multietnička država i da brinemo o svima, u smislu da se radi na inkluziji za punom pažnjom. I mislim da ovim Help radi jednu značajnu stvar na unaprjeđenju ove zajednice. Evo ja, kao neko ko dolazi,  kako bi oni rekli, iz većine, prosto sam u toku ove obuke mogla da osjetim koliko je bitno to uklapanje i ta sinergija“.

Aktivizam i ljudska prava su Mihaelino opredjeljene već od ranije i ona nije imala nikakvu dilemu u pogledu toga da li, ili ne, da se priključi obuci za romske medijatore.

„Kroz  akivizam sam se uvijek trudila da dam doprinos za poboljšavanje uslova svih grupa koje su na margini – ženama žrtvama nasilja, podršku ženama za razvijanje samostalnog biznisa i slično. Jako je važno povezati društvo i uspostviti ravnotežu u kojoj će svi biti sa ravnopravnim šansama. Moramo se kao društvo potruditi da svi imaju ravnopravan pristup svemu što garantuje univerzalana deklaracija o ljudskim pravima, kao slobodno, građansko i multietničko društvo.“

Mihaela konstatuje da je opšte poznato da je RE populacija u Crnoj Gori neopravdano na margini i naša je težnja da ova zajednica, kao svi ostali ima jednak i ravnopravan pristup institucijima, posebno svim servisima koje društvo pruža.

„Odlučila sam se za socijalnu zaštitu i zapošljvaanje zato što zahvaljući mom prethodnom aktivizmu već imam iskustvo u radu sa ovim institucijima i iskreno mislim da sam prilično bila uspješna u toj saradnji sa njima. Ja sam neko ko je u svom ranijem radu prošao obuku za medijatora u obrazovanju i ovo je bila prilika i za formalizovanje posredničke uloge i u ovoj oblasti, koja je takođe veoma bitan segment kada je u pitanju pomoć ugroženim kategorijama. I sami znate nezaposlenost je valjda nikad veća i ključni problem RE zajednice, baš kao i pristup socijalnoj zaštiti“.

Mihaela Čađenović poznaje albanski jezik ali ne i romski ali je sasvim sigurna da to neće biti problem u njenom budućem pružanju usluga i pomaganju korisnicima RE populacije.

„Tu su ostale kolege koje će mi sigurno pomagati, kao i ja njima, u obavljanju budućih obaveza i komunikaciji sa RE populacijom. Najbitnije je dati sve od sebe za rješavanje problema ljudi, a vjerujem da ja to mogu“.

Za još 19 polaznika u toku je obuka i za medijatore u zdravstvu.

Goran Marinković iz Bara je 18-godišnjak sa tek završenom srednjom ekonomskom školom i trenutno je još uvijek na obuci za zdravstvene medijatore. Svakodnevno putuje do Podgorice i jako je zadovoljan što mu se pružila prilika da nauči kako da na najblji način bude koristan za svoju zajednicu.

„Obuka protiče jako dobro, imamo dobru priliku da naučimo kako da budemo od koristi našoj zajednici. U toj oblasti je u Baru veoma loša situacija, prevenstveno zato što se zajednica ne snalazi najbolje u obraćanju zdravstvenim institucijima. Upravo zbog toga smatram da bih kao zdravstveni medijator, mogao pomoći građanima Bara iz RE populacije da lakše i brže ostvaruju ova osnovna garantovana prava“ kaže ovaj mladić.

Merljinda Beriša iz Nikšića takođe će nada će biti zdravstveni medijator – i ona je trenutno na obuci nakon koje će polagati ispit za dobiijanje  sertifikata za medijatora iz oblasti zdravstvene zaštite.

„Mnogo mi se sviđa obuka koju pohađamo, ono što imamo priliku da naučimo i baš mi je drago što sam se prijavila za ovaj program. Nakon polaganja ispita očekujem da ću početi da radim kao zdravstveni medijator“.

Merljinda kaže da je motiv za prijavljivanje za obuku za zdravstvenog medijatora bio taj što zna da veliki broj pripadnika RE populacije u Nikšiću, nema sve neophodne papire ili ne zna kako da ih obezbijedi, da bi osigurali pristup zdravstvenoj zaštiti.

„Primijetila sam da su ljudi često bespomoćni i da se stoga ustručavaju da idu kod ljekara. Ja bih im, ukoliko se sve ovo okonča kako je planirano i budem primljena, mogla pomoći da ostvare ova prava, mnogo lakše nego do sada. Zapravo spremna sam da pomognem zajednici za sve što treba“.

Ovoj mladoj 19-godišnjoj Nikšićanki najveća inspiracija je zapravo njena sestra Denisona, koja je već par godina Help-ov medijator u njihovom rodnom gradu i intenzivno i uspješno pomaže RE populaciji na ostvarivanju osnovih prava, koja su im često nedostupna iz različitih razloga.

„Ona to radi i vidim da ima puno posla, ljudi joj se stalno obraćaju i ona uspjeva da im pomogne da lakše ostvare svoja prava. To me zasita inspiriše i stoga mislim da bih i ja mogla da pomažem ljudima“.

Po završetku obuke polaznici polažu ispit i dobijaju sertifikate o stečenom stručnom znanju. Najbolji će potom preko Help-a biti zaposleni u narednih godinu dana i na terenu će pružati pomoć građanima RE populacije u ostvarivanju osnovnih prava i svakodnevnih usluga u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalnog staranja.

U svakoj od 11 opština uključenih u ovaj projekat, na kojem sarađujemo i sa Ministarstvom pravde i ljudskih i manjinskih prava,  biće zaposleno minimum po tri medijatora.

Help, kao organizacija koja od početka rada u Crnoj Gori, prije dvije decenije, neprekidno pomaže razvoj i socijalizaciju romko-egipćanske populacije i njihovo aktivno uključivanje u društvo i praktično ostvarivanje osnovnih socijalnih i ekonomskih prava,  već nekoliko godina intenzivno razvija i institut medijatora /posrednika, koji se pokazao kao veoma efikasno sredstvo za premoštavanje brojnih barijera, poput primjera radi- jezičke, prilikom ostvarivanja osnovnih servisnih usluga na lokalnom nivou za ovu ranjivu i marginalizovanu zajednicu.

Help već nekoliko godina ima svoja tri medijatora u Podgorici i Nikšiću, koji na dnevnoj bazi pružaju posredničku pomoć građanima RE populacije u sve tri navedene oblasti.

Crna Gora je ranije uspješno sistematizovala ulogu RE posrednika u zdravstvu u Podgorici, kao i uloge medijatora u zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj zaštiti preko pilot projekata u tri opštine.

Cilj je pak da se ovaj model trajno primijeni u svim opštinama sa romsko-egipćanskom populacijom, budući je u brojnim izvještajima utvrđeno da se „marginalizovani Romi suočavaju sa ograničenim pristupom gotovo svim aspektima razvoja, kao što su osnovna prava, zdravlje, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i životni standard “.

Ukupna vrijednost ovog projekta, čije je trajanje predviđeno 18 mjeseci,  je 500.382 eura.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe