Arhiva novosti 2020

Predstavljen projekat bolje integracije Roma i Egipćana uz pomoć posrednika

05.11.2020

Help i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predstavili su crnogorskoj javnosti novi projekat „Socijalno uključivanje Roma i Egipćana (RE) uz posredovanje saradnika za inkluziju“.

U praksi to znači da će Help organizovati obuku i rad saradnika za inkluziju koji će građanima romske i egipćanske zajednice olakšati pristup javnim službama u 11 crnogorskih opština, a time i podići kvalitet života.

Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade rekla je da je projekat veoma značajan, prije svega za romsku i egipćansku populaciju u Crnoj Gori.

„Prije svega želim da naglasim da ovaj projekat predstavljamo danas 5. novembra, kada je i Svjetski dan romskog jezika, i  iskoristila bih ovu priliku da svim pripadnicima i pripadnicama romske populacije u našoj zemlji, a i šire čestitam ovaj dan, sa željom da čuvaju, gaje i promovišu svoj jezik, kao sopstvenu baštinu, jer je jezik bitna prije svega kulturološka odlika svakog naroda,“  rekla je Anđelić.

„Projekat će doprinjeti unaprijeđenju poznavanja i sprovođenja antidiskriminacione politike od strane nadležnih institucija i službi – naročito na lokalnom nivou, kroz aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta, ali i koordinaciju, mentoring i umrežavanje saradnika u socijalnoj inkluziji“ dodala je predstavnica Vlade.

Kako je rekla Vlada  je posvećena kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja RE populacije.

„Te politike svakako sadrže mjere i aktivnosti koje kroz zajednički rad svih nadležnih institucija, imaju za cilj da pruže pomoć pojedincu i njegovoj porodici, jer na taj način ubrzavamo procese integracije romske i egipćanske zajednice u cjelini. Znate da smo donijeli Strategiju za socijanu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020 godine, koja počiva na principima ravnopravnosti, zabrane diskriminacije i jednakih šansi. Crna Gora je i potpisnica Poznanjske deklaracije, u kojoj su definisani ciljevi, koji će doprinijeti nastavku integracije romske i egipćanske zajednice u našoj državi. Obaveza svih nas je da implementiramo antidiskriminacione politike kroz poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki. U isto vrijeme, neophodna je dobra koordinacija svih nadležnih institucija, naročito onih na lokalnom nivou“.

Regionalni koordinator Help-a, Klaus Mock je ocijenio da su postignuta neka poboljšanja, ali da ostaje dug put do postizanja stvarne jednakosti za Rome i Egipćane.

„Marginalizacija opstaje, a mnogi Romi i Egipćani i dalje se suočavaju sa kombinacijom disproporcionalne diskriminacije i socijalno-ekonomske isključenosti u svom svakodnevnom životu. Mi iz Help-a,  zajedno sa lokalnim i međunarodnim partnerima – posljednjih smo 20 godina radili na poboljšanju položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori u oblastima jednakosti, inkluzije, učešća, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja. Početkom ovog novog projekta pojačavamo napore da unaprijedimo pristup Roma i Egipćana njihovim pravima. Naše iskustvo – koje je podržavno iskustvom iz drugih zemalja Balkana – je da su potrebni posebni sistemi podrške za Rome i Egipćane da bi se došlo do suštinskog poboljšanja položaja Roma i Egipćana“.

Upravo iskustvo u Help-u je sticao Dijamant Pajazitaj RE meidjator za socijalnu inkluziju i zapošljavljanje koji je naglasio da je njegovo iskustvo pokazalo da su posrednici za pristup socijalnim službama izuzetno važni za premošćavanje barijera sa kojima se ova zajednica suočava.

„Jako je važno uspostaviti kontakt i zadobiti povjerenje zajednice, kojima pomažemo u premošćavanju raznih barijera u suočavanju sa svakodnevnim problemima u pristupu javnim institucijama. Naša uloga je posebno značajna kada je riječ o obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštitim, naročito za starije građane, kao i veoma često za premoštavanje jezičke barijere. Saradnja sa institucijama sistema je dobra od momenta kada je prepoznata naša uloga u posredovanju. Pozvao bih sve zainteresovane pripadnike RE zajednice da se prijave za ovu obuku. To je prilika da rade na unapređenju sopstvenog, ali i položaja cjelokupne RE zajednice“, navodi Pajazitaj.

Regionalni koordinator je sa ponosom istako kako je Help ovaj instrument donio već 2014. godine u okviru programa pomoći za Rome i Egipćane koji žive na Koniku u Crnoj Gori.

„Kao što vidite, trebalo je dosta vremena – ali na kraju je standardizacija RE medijatora uspješno završena i oni su sada priznati instrument spreman za uvođenje u svim opštinama sa značajnom populacijom Roma i Egipćana. Vjerujem da se obukom oko 60 Roma i Egipćana i eventualnim zapošljavanjem 40 medijatora za RE populaciju u oblastima zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja, može postići stvarni napredak u životima romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori“, poručio je Klaus Mock.

Socijalna inkluzija romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori poboljšaće se pristupom koji uključuje širenje mreže kvalifikovanih saradnika i omogućiće  obuku, i rad saradnika u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u sektorima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj, rekla je između ostalog predstavljajući projekat koordinatorka Dijana Anđelić.

Projekat se realizuje u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu i vrijedan je pola milona eura (500.382,05 eura), a finansira ga Evropska komisija. Partneri na projektu su Glavni grad Podgorica, Opštine Berane i Ulcinj.

Načelnica Tatjana Anđelić je rekla da je Vlada Crne Gore posvećena kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma i Egipćana u našoj državi.

Press konferencija se organizovana je u skladu sa propisanim mjerama zaštite od pandemije uzrokovane virusom COVID 19.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe