Projekti

MNE-146 Unaprijeđenje zapošljivosti – Stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore

:: PROJEKAT

MNE-146 Unaprijeđenje zapošljivosti – stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore

:: DONATOR

Ministarstvo finansija Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Novembar 2019 – Januar 2021 122.564.22 €

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Glavni cilj:

Opšti cilj programa je doprinijeti uključivanju na tržište rada i smanjenju siromaštva RE stanovništva, povećavajući njihove mogućnosti zapošljavanja.

Posebni ciljevi :

Romi i Egipćani u Bijelom Polju i Beranama poboljšali su pristup tržištu rada kroz sprovođenje obuka i lokalnih inicijativa za zapošljavanje.

Očekivani rezultati:

Projekat će osposobiti nezaposlene RE da pristupe tržištu rada poboljšavajući sprovođenje postojećih aktivnih mjera zapošljavanja i poboljšavajući lokalne inicijative za zapošljavanje. Konkretno, akcija će pružiti stručno osposobljavanje i obuku na radnom mjestu za 37 nezaposlenih RE iz sjeverne regije kako bi unaprijedili svoje profesionalne vještine i pomogli u rješavanju postojeće strukturne neusklađenosti između zahtjeva tržišta rada i kvalifikacija za RE. Pored toga, 10 nezaposlenih RE iz Berana i Bijelog Polja će dobiti podršku za dodatno šestomjesečno zapošljavanje. Takođe će se stvoriti lokalna platforma za zapošljavanje s ciljem podsticanja veza među poslodavcima; RE zajednica i opštine. Očekuje se da će ovo poboljšati izglede za zapošljavanje za RE, istovremeno poboljšavajući njihovu uključenost na tržištu rada i smanjiti siromaštvo.

 

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe