Projekti Trenutni projekti

SOE-3 Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020

:: PROJEKAT

SOE-3 Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020

:: DONATOR

Njemačka Vlada – Ministarstvo spoljnih poslova, ministarstva i lokalne samouprave u BiH, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji.

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Januar 2019 – decembar 2020 / 3.619.880,00 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Region: Zapadni Balkan (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija)

Ciljna grupa: ranjive manjiske grupe, start-up biznisi, postojeći mali biznisi koji trebaju dodatnu podršku, osuđena i bivša osuđena lica (komponenta resocijalizacije), lica sa invaliditetom, žene, mladi (teže zapošljive kategorije), socijalno ugroženo stanovništvo bez stambenih riješenja.

Ciljevi:

Opšti cilj projekta je ekonomski osnažiti socijalno ugrožene grupe i olakšati njihovu socijalnu inkluziju. Dok su specifični ciljevi ovog regionalnog programa smanjenje siromaštva među ekonomski ugroženim grupama i unapređenje programa tretmana u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u procesu reintegracije osuđenih i bivših osuđenih lica.

Opis:

Organizacija Help godinama razvija i unaprijeđuje metodologiju primjene programa kombinovanjem grantova u opremi i obezbjeđivanjem poslovnih i stručnih obuka. Cilj je osnažiti primaoce pomoći da budu manje zavisni od spoljne pomoći (kao što su socijalna davanja ili potrebe da se napušta mjesto boravka u potrazi za većim primanjima i boljim životnim uslovima).

/ njemački ambassador u Podgorici doktor Robert Weber na otvaranju naselja Kapino polje /

S tim u vidu, projektom su predviđeni sljedeći očekivani rezultati do kraja projekta:

  • Najmanje 550 mikro biznisa (BiH, KOS, SRB) u potpunosti operativno i ostvaruju dovoljno prihoda za poslovne i životne troškove;
  • Najmanje 1620 ljudi (BIH, KOS, SRB) pohađalo poslovne i stručne obuke kojima se unapređuje njihovo znanje i kapaciteti poslovne efikasnosti i kompetitivnosti, uključujući zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija kao i osuđena i bivša osuđena lica;
  • Najmanje 13 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija (KOS, MON, SRB) opremljeno odgovarajućim mašinama i alatima za poboljšanje izvršenja programa tretmana u sistemu;
  • Najmanje 15 bivših osuđenih lica (SRB) podržano u okviru komponente resocijalizacije (grantovi u opremi i obuke);
  • Kreirani i primjenjeni mehanizmi i modelu za unaprijeđenje procesa resocijalizacije bivših osuđenih lica;
  • Unaprijeđeni upravljački kapaciteti projektnih partnera u upravljanju socio-ekonomskih projekata;
  • Najmanje 12 socijalno ugroženih porodica smješteno-živi u novopostavljenim montažnim kućama(Nikšić, MNE);
  • Najmanje 12 socijalno ugroženih porodica smješteno-živi u novoizgrađenim stanovima (Danilovgrad, MNE);
  • Do 10 najugroženijih Romskih porodica smješteno-živi u novoizgrađenoj zgradi (Bijelo Polje, MNE);
  • Romsko-egipatski medijatori osposobljeni i obezbijeđuju podršku romsko-egipatskim lokalnim zajednicama za socijalna, zdravstvena i pitanja zapošljavanja u Podgorici i Nikšiću (MNE).

/ naselje sa socijalno stanovanje Kapino Polje /

Help kontinuirano razvija i unaprijeđuje svoje metodologije primjene projekata kroz osnovni princip pomoći za samopomoć u saradnji sa lokalnim partnerima, lokalnim samoupravama i drugim relevantnim učesnicima.

/ medijator za zdravstvenu pomoć Help-a, pomaže Romkinji sa djetetom da dobije medicinsku pomoć /

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe