Projekti Realizovani projekti

Jačanje predstavljanja i integracije Roma, Aškalija i Egpćana (RAE)

:: PROJEKAT

Mon-98 Jačanje predstavljanja i integracije Roma, Aškalija i Egpćana (RAE)

:: DONATOR

Evropska unija

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Novembar 2013 – Maj 2015. :: 163.790 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe