Projekti Realizovani projekti

Stambena, psiho socijalna i medicinska podrška najugroženijim izbjeglicama u Crnoj Gori

:: PROJEKAT

Mon-96 Stambena, psiho socijalna i medicinska podrška najugroženijim izbjeglicama u Crnoj Gori

:: DONATOR

UNHCR

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Januar 2013 – Decembar 2013. :: 422.127  EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe