Projekti Realizovani projekti

Obnova Srednje skole u Ulcinju

:: PROJEKAT

Mon – 09 Obnova Srednje skole u Ulcinju

:: DONATOR

Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Juli 2000. – Novembar 2000. :: 56.250 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe