Projekti Realizovani projekti

Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region

:: PROJEKAT

Mon-127 Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region

:: DONATOR

CFCU

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Oktobar 2016 – Oktobar 2017::: 211,143.00 €

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA


31. oktobra 2017. godine u Regionalnom poslovnom centru u Beranama održana je konferencija za štampu, kojom  je zvanično okončan projekat „Obuka na radu i mentorstvo za žene i mlade sa fokusom na sjeveroistok regije.Dvanaestomjesečni implementirao je Help u partnerstvu sa Opštinom Berane i Udruženjem poslovnih žena Crne Gore. Vrijednost projekta iznosila je 211,143 €, od čega je Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori učestvovala sa 189,580.00 €.

Tokom promotivne kampanje organizovano je 12 motivacionih radionica kako bi se pružile informacije o projektu i njegovim mogućnostima; Učestvovalo je 103 poslodavaca i 174 nezaposlenih žena i mladih. 71 prijavu za uključivanje u projekat podnijele su kompanije u 12 gradova te je primljeno je 95 prijava nezaposlenih žena i mladih iz cijele Crne Gore. Odabrano je 53 preduzeća, a 65 pripravnika učestvovalo u šestomjesečnoj obuci. Zahvaljujući obuci na radu, nezaposleni su poboljšali svoje profesionalne veštine i postali konkurentniji na tržištu rada. Poslije obuke, radni angažman je nastavljen za 31 osobu sa 27 poslodavaca / kompanija. 10 najviše rangiranih poslodavaca podržano je u opremi za rad pripravnika u iznosu od 2,000 € po preduzeću.

Kao dio komponente koja je imala za cilj jačanje samozapošljavanja, 51 osoba je pohađala radionice za samozapošljavanje. Deset najboljih učesnika izabrano je za mentorstvo od strane različitih poslovnih eksperata. Do sada je 5 njih registrovalo svoje poslovanje, od čega 3 kao d.o.o (društvo sa ograničenom odgovornošću), 1 kao preduzetnik i 1 kao proizvođač.

U cilju jačanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje održano je 5 sastanaka sa predstavnicima svih zainteresovanih strana u ciljnom regionu. Istaknuta je važnost uloge svih lokalnih aktera i date su  preporuke za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Sam projekt je bio idealan primer zajedničke akcije lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

English Deutsch