Projekti Realizovani projekti

Plaćeno staziranje kao podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom

:: PROJEKAT

Mon-122 Plaćeno staziranje kao podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom

:: DONATOR

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Januar 2016– Novembar 2016 ::: 50, 000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe