Projekti Realizovani projekti

Opravka 6 (sest) vrtica u Kotoru

:: PROJEKAT

Mon – 10 Opravka 6 (sest) vrtica u Kotoru

:: DONATOR

Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Juli 2001 – Novembar 2001. :: 60.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe