Projekti Realizovani projekti

Pomoc u preseljenju osoba – program pomoci u hrani

:: PROJEKAT

Mon – 01 Pomoc u preseljenju osoba – program pomoci u hrani

:: DONATOR

ECHO

:: REALIZACIJA / BUDŽET

April 1999. – Oktobar 1999. :: 250.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe