Arhiva novosti 2017

Završen projekat “Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region”

Dana  31.oktobra 2017. u Regionalnom biznis centru Berane održana je pres konferencija kojom je  zvanično završen projekat ‘’Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region’’. Projekat koji je trajao 12 mjeseci  implemenirali su  humanitarna organizacija Help uz partnerstvo Opštine Berane i Asocijacije poslovnih žena Crne Gore.  Vrijednost projekta je bila €211.143,00, od čega je doprinos Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori €189,580.00.

U okviru promotivne kampanje, održano je 12 motivacionih radionica sa ciljem informisanja  o projektu i mogućnostima koje se nude, a na kojima je prisustvovalo 103  poslodavca i 174 nezaposlena lica. Kao rezultat, na adresu Helpa stigla je 71 aplikacija od kompanija iz 12 gradova, a 95 aplikacija od strane nezaposlenih žena i mladih iz cijele CG. Nakon selekcije, odabrane su 53 kompanije kod kojih je šestomjesečnu plaćenu obuku na radu  obavilo  65 stažista. Zahvaljujući obuci na radu nezaposleni su  unaprijedili svoje poslovne vještine, postali konkuretniji na tržištu rada i nakon plaćene obuke od pomenutih 65, svoj radni angažman nastavilo je njih 31 kod 27 poslodavca/kompanija. Dodatno, 10 najbolje rangiranih poslodavaca podržano je i u nabavci opreme za rad u vrijednosti do 2.000 Eur po kompaniji.

Takođe, nakon održanih  6 radionica o samozapošljavanju u kojima je uzela učešće 51 osoba, odabrano je 10 korisnika mentoringa. Od navedenog broja, do danas je 5 registrovalo svoje bizinise od čega 3 kao d.o.o,  1 kao preduzetnik i 1 kao proizvođač.

U cilju osnaživanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje, održano je 5 sastanaka sa predstavnicima svih zainteresovanih strana u ciljnom regionu. Istaknut je znacaj uloge lokalnih aktera, a date su i preporuke za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje. I sam projekat  je bio idealan primjer zajedičkog djelovanja, tj.lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

This post is also available in: enEngleski

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe