Arhiva novosti 2017

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za podgrantove u okviru projekta ‘Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki I ostalih ranjivih grupa’

Help – Hilfe zur Selbsthilfe

objavljuje

POZIV

Za podnošenje projekata organizacija civilnog društva Roma i Egipćana u Crnoj Gori

koji treba da ojačaju ulogu civilnog društva među romskom i egipćanskom populacijom, da promovišu kulturu, zaštite tradiciju i kulturnu baštinu, a takođe ojačaju građanski i politički aktivizam. Rok za podnošenje projekata je 60 dana. Projekti koji budu odobreni, biće objavljeni na vebsajtu: www.help-ev.co.me.

Da bi ispunili uslove poziva, aplikanti moraju da podnesu aplikacionu formu, logički okvir i budžet na način i pod uslovima predviđenim  u dokumentu ‘Smjernice za podgrantove’.

Aplikacioni paket koji se nalazi objavljen na sajtu:  www.help-ev.co.me treba da se dostavi u štampanoj formi zajedno sa CD-om na kome se nalazi elektronska verzija projekta.

Projektni prijedlog treba dostaviti na adresu: Help-Hilfe zur Selbsthilfe, Oktobarske revolucije 122/3, 81 000 Podgorica.

Elektronska i štampa verzija moraju biti iste. Nepotpuna aplikacija neće biti prihvaćena.

Dodatne informacije se mogu dobiti na mejl:  helphelp@t-com.me do 01.03.2017. godine.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 13.04.2017. godine do 16:00 h.

Prije podnošenja aplikacije molimo da pažljivo pročitate dokument ‘Smjernice za podgrantove’.


APLIKACIONA FORMAdownload

SMJERNICE ZA PODGRANTOVE  – download

LOGIČKI OKVIR PROJEKTAdownload

BUDŽETdownload

This post is also available in: enEngleski

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe