Arhiva novosti 2017

Javni poziv romskim i egipćanskim organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata za podfinansiranje u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, finansiranog od strane Evropske unije

Ciilj podfinansiranja projekata je osnaživanje romskih i egipćanskih organizacija civilnog društva kako bi se intezivnije uključile u borbu protiv diskriminacije i  doprinijele  poboljšanju  inkluzije Roma/kinja  i Egipćana/ki  u crnogorsko društvo.

Rok za podnošenje predloga projekata je 30 dana. Projekti koji budu odobreni biće objavljeni na vebsajtu: www.help-ev.co.me. Podnosioci predloga projekata moraju da podnesu aplikacioni paket koji sadrži aplikacionu formu, budžet, potpisanu izjavu aplikanta kao i ostale prateće dokumente pod uslovima predviđenim  u dokumentu ‘Smjernice za podnosioce predloga projekata’

Aplikacioni paket  biće objavljen na vebsajtu: www.help-ev.co.me i mora da bude dostavljen u štampanoj i elektronskoj CD formi na adresu: Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ul. Oktobarske revolucije 122/3, 81 000 Podgorica.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla:  helphelp@t-com.me do 22.decembra,2017. godine. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 12. januar 2018. godine do 15 h.

Prije podnošenja aplikacije molimo da pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce predloga projekata’.

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe