Vijesti 2022

Pokreni se! Recekliraj i sačuvaj životnu sredinu! u Nikšiću

18.03.2022

Čišćenjem parka i šetališta oko Saborne crkve Sv. Vasilija Ostroškog, Muzeja i Gradske kuće, Help i Centar za afirmaciju RE populacije –  CAREP u saradanji sa Omladinskim klubom Nikšić su simboličnom akcijom obilježili  Međunarodni dan reciklanja.

Akcija pod nazivom „Pokreni se, recikliraj i sačuvaj svoju životnu sredinu“ nakon Bara, održana je i u Nikšiću.

               

Potom smo donirali tri kontejnera za reciklažu u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Nikšiću, u kojoj se inače već duže primjenjuje praksa odvajanja otpada i odnošenja na reciklažu; plastika, papir i metal, kako nam je pojasnila profesorica ekologije, Olivera Lučić, koja se takođe učestvovala u akciji čišćenja parka.

Škola, prema njenim riječima, ima ugovor sa lokalnim reciklažnim centrom da odvajaju otpad i nadaju se da će tu praksu slijediti i ostali u gradu, naročito brojne obrazovne institucije.

Na kraju smo u Gradskoj kući sa predstavncima Opštine razgovarali o potrebi recikliranja i planovima za bolje i održivije odlaganje otpada. Kako nam je rekao Boro Vuković, savjetnik za ekologiju u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, u planu je nekoliko projekata koji bi na efikasniji način riješili odlagane 28.000 tona otpada, koliko se godišnje prouzvede u Nikišiću, što je po 50 do 60 tona dnevno.

Kada je riječ o glavnoj gradskoj deponiji na Budušu – Mislov do, ramatra se mogućnost da se u saradnji sa holanskim stručnjacima za tu oblast, na tom mjestu i crnoj ekološkoj tački, rade takozvane male gasne kontejnerske elektrane koje bi od zapaljivog metana, dobijenog od metalnog otpada, proizvodile struju.

U Nikšiću velike količine metala, osim na gradskoj deponiji postoje i na privantoj deponiji za sakupljanje metala, u koju se metalni otpad doprema i iz drugh crnogorskih opština.

Drugi projekat je prvi reciklažni centar na lokaciji Stubice, gdje bi se napavio pogon za recikliranje otpada iz sedam crnogorskih opština: Nikšića, Danilovgrada, Šavnika, Plužina, Kotora, Tivta i Herceg-Novog. Taj projekat bi se realizovao takođe sa partnerima iz vana – Austrije.

I kao treća ideja koju nam je predstavio predstavnik Opštine je fabrika za preradu starih guma od koje bi se proizvodila bio ulja na području Gračanice. Ta fabrika ne bi bila velikog kapaciteta, ali bi svakako bila još jedno mjesto koje bi omogućilo i zapošljavanje jednog broja ljudi.

Sve su ovo ideje za dugoročno, i savim sigurno smanjenje velikog ekološkog i zdravstvenog problema sa zagađenjem vazduha u Nikšiću, gdje je 62 dana u godini zagađanje vazduha, prema rijčima ekologa Vukovića iznad dozvoljene granice.

Takođe smo čuli da Nikšiću fali i sistemsko rješenje problema građavinskog i medicinskog otpada, ali bi realizacija ove tri predložene incijative, bio početak ka održivijem razvoju, ove druge po veličini crnogorske opštine.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe