Vijesti 2022

Medijatori organizovali info-sesiju za upis u vrtić RE djece

17. 06. 2022

U podgoričkom vrtiću Srcolovka na Koniku organizovana je dvodnevna info-sesija sa roditeljima iz romsko-egipćanske (RE) populacije. Sesiju su uz pomoć mentorke Marijane Blečić organizovali Help-ovi medijatori koji su anagažovani na projektu „Socijalno uključivanje Roma/Romkina i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju”.

Prema riječima mentorke Blečić organizovana je info sesija sa romskim i egipćanskim roditeljima oko potrebe  kontinuiranog pohađanja vrtića s obzirom da više od 50% djece koja su upisana u ovaj vrtić ne pohađa redovno predškolski program, na šta je ukazalo i Ministarstvo prosvjete.

„Tom prilikom su roditeljima pored ukazivanja benefita i važnosti formalne vaspitno obrazovne podrške ranog razvoja za ukupno odgajanje i uspješno dalje školovanje, predočene i činjenice koje se tiču ispunjavanja odredbi Ugovora kojeg roditelji potpisuju prilikom upisa (odsustvo duže od mjesec dana se mora opravdati ljekarskim opravdanjem, nepohađanje vrtića u periodu od 3 mjeseca podrazumijeva ispisivanje djece iz vrtića, a time i gubljenje niza prava vezanih za dijete i porodicu – dječiji dodatak, socijalnu pomoć i slično). Roditelji su takođe dobili informacije oko upisa djece u narednu školsku godinu“.

Sesiju su vodile koordinatorka vrtića Alma Radončić, Marijana Blečić i prisutni Saradnici/saradnice u socijalnoj inkluziji.

Radi unapređenja procesa upisa djece predškolskog uzrasta u obdanište, Blečić je navela da se razgovaralo i o mogućoj bazi podataka za djecu koja su godišta od 2018. i naviše (u vrtić se upisuju djeca sa navršene 3 godine), kako bi imali uvid u porodice koje treba obići i pozvati.

O tome je razgovarala i sa  predsjednikom „Romskog savjeta“,  Mensurom Šaljejem, koji je rekao da oni imaju podatke samo  za djecu koja su spremna za polazak u I razred (2016 godište).

Upravo zbog toga, izuzetno je važna uloga  i anagažovanost Help-ovih medijatora na terenu i obavještavanje porodica po ovom pitanju.

Kako je u toku online upis, a koji je mahom nedostupan RE roditeljima, medijatori/saradnici  mogu od roditelja donijeti u vrtić Izvod iz matične knjige rođenih – djeteta, zajedno sa podatkom o broju članova porodice djeteta i kontaktom roditelja. Nakon dostavljenih podataka koordinatorka će izvršiti upis, a kasnije i pozvati RE roditelje u septembru gdje će dodatno potraživati ljekarsko uvjerenje, dogovoreno je.

Na novoj info sesiji koja je planirana za kraj juna u prostorijama Comunity centra prisustvovaće pedagogica vrtića Dijana Jović, zajedno sa vaspitačicom.

Ovo je samo jedna, od svakodnevnih brojnih aktivnosti Help-ovih medijatora u 11 opština u kojima se realizuje projekat za bolju socijalnu inkluziju RE populacije.

Help, u saradnji sa partnerima, Glavnim gradom – Podgoricom i opštinama Berane i Ulcinj, realizuje projekat “Socijalno uključivanje Roma/Romkina i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju”.

Korisnik projekta je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, a ukupno 34 Help-ova medijatora radi od oktobra 2021., na period od 12 mjeseci i to:  13 u oblasti socijalne zaštite, 11 u oblasti zapošljavanja i 10 u oblasti zdravstvene zaštite.

Pojekat se  finansira u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Cilj je, da se sa svim aktivnostima koje se sprovode na terenu predstavnici institucija uvjere u važnost i nužnost uloge RE medijatora za bolje ostvarivanje osnovnih prava Roma i Egipćana i prevazilaženje svakodnevnih prepreka sa kojima se ova, najranjivija kategorija građana Crne Gore, suočava u kontaktu sa inače preopterećenim sistemom.

Stoga je naš konačni cilj sistematizovanje radnog mjesta RE medijatora/posrednika u institucijama na lokalnom nivou: zavodima za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i domovima zdravlja.

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe