Vijesti 2022

Medijatori i predstavnici institucija razmijenili iskustva na forumu

13.05.2020

Romsko-egipćanski (RE) medijatori, koji već više od pola godine rade u institucijama na lokalnom nivou – zavodima za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i domovima zdravlja u 11 opština, posredujući između zajednice i ovih službi,  na dvodnevnom Forumu u Petrovcu razmijenili su iskustva i pozitivne prakse u dosadašnjem radu, sa predstavnicima ovih instutucija na lokalnom nivou.

Osim predstavnika lokalnih službi iz opština u kojima se projekat implementira, na Help-ovom forumu su učestvovali predstavnici državnih institucija: savjetnik Predsjednika Crne Gore za zdravlje i socijalnu politiku, dr. Amer Halilović, predstavnica ministarstva zdravlja Nina Milović, predstavnik ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava Ramiz Šahman i predstavnik ministarstva ekonomije Jasmin Lukačević.

Riječ je o projektu „Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju“,  u oblastima zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja, koji Help realizuje zajedno sa partnerima Glavnim gradom Podgoricom i opštinama Berane i Ulcinj. Projekat se finansira u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje.

Ukupno 34 medijatora, koji su prošli stručnu obuku i dobili sertifikate, raspoređeni su u 11 opština, a koordinator projekta Dijana Anđelić je izazila nadu da će nadležne državne službe, prepoznati značaj ovog projekta i sistemski, uvodeći kroz zakonske akte poziciju posrednika za socijalnu inkluziju u sistematizaciju radnih mjesta na loklanom nivou, riješiti ovo pitanje na dobrobit RE populacije u Crnoj Gori i njihovog efikasnijeg uključivanja u društvene tokove.

Sa ponosom možemo istaći da su pojedini predstavnici instucija naglasili važnost rada i zalaganja Help-ovih medijatora za koje nijesu štedjeli riječi hvale. Opšta je ocjena da su medijatori u proteklom periodu u praktično na terenu pokazali značaj njihovog rada i uloge kao kao posrednika u ostvarivanju prava RE populacije na mnogo brži i efikasniji način nego do sada.

Kroz rad u grupama osim o pozitivnim primjerima novouspostavljene  saradnje medijatori i predstavnici loklanih institucija, očekivano su razmijenili iskustva i o nekim praktičnim problemima sa kojima se susrijeću u praksi te razmotrili načine na koje bi te prepreke mogle biti otklonjene.

Help se nada i očekuje da će predstavnici institucija na lokalnom, ali i na državnom nivou, zadovljstvo radom medijatora prenijeti i svojim pretpostavljenima te da ćemo svi skupa dokazati važnost sistematizacije radnog mjesta medijatora u ove tri oblasti u okviru sistema javne uprave.

Prenosimo atmosferu sa dvodnevnog foruma u okviru kojeg smo imali i dvije tematske radionice.

   

 

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe