Arhiva novosti 2021

Njemačka vlada nastavlja da podržava ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana

Njemačka nevladina organizacija Help –Hilfe zur Selbsthilfe (u Albaniji, Bosni i Hercegovini , Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji ) obavještava javnost o programu vrijednom 3,35 miliona eura, koji podržava Vlade Njemačke ”Socijalmo-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana”

Zapadani Balkan 28. maja, 2021- Njemačka nevladna organizacija Help –Hilfe zur Selbsthilfe će na Zapadnom Balkanu realizovati program vrijedan 3,35 milion eura, uz podršku njemačke Vlade u okviru programa “Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana” da bi osnažili stabilnost regiona u 2021. do kraja decembra 2022.

Cilj programa je da se stvore mehanizmi i mreža za osnaživanje marginalizovanih grupa i njihovo uključivanje u društvo, uključujući i opravak od posljedica mjera uvedenih zbog COVID-19.

Fokus na aktivnostima u svim zemljama Zapadnog Balkana je na stvaranju novih radnih mjesta krouz uspostavljanje novih biznisa i obezbjeđivanje podrške postojećim, pogođenim pandemijom  COVID-19. Podrška će biti obezbijeđena socijalno ranjivim grupama, ženama, mladima, osobama sa posebnim potrebama, zatvorenicima i lokalnim zajednicama, kroz ekonomsko osnaživanje koje uključuje i izgradnju ličnih i profesionalnih vještina.

Do kraja projekta, Help će na Zapadnom Balkanu  podržati najmanje 470 biznisa manjeg obima. Najmanje 900 osoba će povećati svoje lične i profesionalne vještine. Planirana je podrška za 18 zatvorskih ustanova kao i potpuno realizovanje najmanje 15 lokalnih incijativa, kao i socijalna platforma operativana na lokalnom nivou.

Timo Štigelman (Stegelmann), zamjenik direktora Help-a, naglašava da je cilj poboljšati uslove života svih ranjivih kategorija stanovništva na Zapadnom Balkanu.

„Slijedeći princip ‘Pomoć prema samopouzdanju’ Help podržava napore porodica sa niskim primanjima, žene, mlade, zatvorenike i bivše zatvorenike, ljude sa invaliditetom da poboljšaju uslove života sopstvenim sredstvima i mogućnostima i tako  dugoročno osnažujemo otpornost ovih zajednica“.

Crna Gora

Projekat će u Crnoj Gori pomoći olašavanje pristupu tržišta rada za ranjive kategorije, mlade ljude i žene, preko obuke na radu u privatnim kompanijama i firmama, da bi im pomogli da steknu znanje, kvalifikacije i vještine privlačne za tržište rada. Očekuje se da će najmanje 40 nezaposlenih osoba proći šestomjesečnu obuku na radu, a za 15 od njih će biti omogućena posebna obuka na radu za koju će dobiti sertifikate o stečenim vještinama. Poslodavci će biti podržani za opremom neophodnom za poroširenje poslovanja. Zatvor u Spužu takođe će dobiti pomoć u opremi kao i obuci.

Regionalni koordinator Help-a Klaus Mok (Mock) kaže da je riječ o modelu pomoći koji se u predhodnim projektima pokazao kao efikasan.

“Drago mi je da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo da pružamo podršku ranjivim grupama u Crnoj Gori kroz aktivnosti jačanja ekonomskih kapaciteta žena i mladih. Podrška za ostvarivanje prihoda pokazalo se, daje najbolje rezulatate, kada joj je cilj da poboljša uslova života ranjivih grupa. Jednako odlični rezulatati su postignuti kroz podršku Ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu (UIKS) i radujemo se nastavku saradnje sa ovom institucijom. Ranije je UIKS davao značajan finansijski doprinos našim zajedničkim aktivnostima, što ja izuzetno cijenim. Podrška njemačke ambasade za naše aktivnosti je ključna i želim da iskoristim ovu priliku da iskažem Help-ovu zahvalnost, kao i zahvalnost za podršku  koju dobijamo od njemačke Vlade.

Albanija

Najmanje 45 korisnika dobit će podršku , uključujući i za poslovno i stručno osposobljavanje, kao i 20 mikro poljoprivrednika kroz opremu i jačanje kapaciteta. Najmanje 30 nezaposlenih mladih ljudi moći će steći profesionalne vještine i kompetencije kako bi im olakšali pristup tržištu rada kroz obuku na radnom mjestu. Radi poboljšanja lokalnih zajednica obnovit će se jedan vrtić koji će omogućiti bolje uslove za najmanje 90 djece.

Bosna i Hercegovina

Projektom u Bosni biće obuhvaćeno osam opština sa najmanje 150 malih poduzeća i 100 ljudi za  poboljšanje profesionalnih performansi, uključujući mjere za ublažavanje uticaja COVID-19 na lokalne ekonomije. Osam lokalnih zajednica bit će ojačano, podržana dva zatvora i najmanje 20 bivših zatvorenika osnaženo za samostalnost.

Kosovo

Na Kosovu će najmanje 160  malih preduzeća dobiti podršku, a najmanje 190 polaznika poslovno i stručno usavršavanje kako bi se povećali njihovi kapaciteti, kao i olakšao pristup tržištu rada. Tri zatvora bit će podržana u okviru komponente resocijalizacije. Što se tiče poboljšanja lokalnih zajednica, najmanje četiri vrtića bit će podržana u stvaranju boljeg okruženja. Uz to, prethodno uspostavljene lokalne strukture u sinergijskim akcijama radiće za opšte dobro na proizvodnji i postavljanju spoljašnjih  kanti za smeće u glavnom gradu Kosova, Prištini.

Srbija

U Srbiji je planirana  podrška za najmanje 80 malih poduzeća koja stvaraju dovoljan prihod, uz 25 ranjivih osoba (žene i osobe s invaliditetom) i najmanje 10 bivših zatvorenika. Programi kazneno-popravnog liječenja biće poboljšani u 12 zatvora. Što se tiče izgradnje kapaciteta, najmanje 400 ljudi će pohađati napredne poslovne, stručne i specijalizovane obuke. Socijalna platforma predviđena je kao saradnička mreža relevantnih učesnika i socijalno ranjivih grupa koje najučinkovitije koriste postojeće resurse i potencijale za održivi razvoj.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe