Arhiva novosti 2018

Započele motivacione obuke Roma i Egipćana za uključivanje u programe koji vode sticanju stručnih kvalifikacija u oblasti socijalne inkluzije

Razvoj stručnih kvalifikacija za socijalnu ikluziju Roma i Egipćana važan su korak ka uspješnoj integraciji ove populacije i njihovog uključivanja u različite sfere društvenog života i rada. Centar za stručno obrazovanje je uz podršku REFa (Romski obrazovni fond) i HELP organizacije, razvio četiri stručne kvalifikacije: Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana i to u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalne zaštite.

Ove četiri stručne kvalifikacije prošle su sve procedure usvajanja i uvrštene su u Nacionalni okvir kvalifikacija i kao takve predstavljaju direktnu vezu sa tržištem rada.

U cilju upoznavanja potencijalnih polaznika o sadržaju stručnih kvalifikacija, poslovima koje obavljaju saradnici u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana i njihovog motivisanja da se uključe i programe i steknu jednu od navedenih stručnih kvalifikacija, Centar za stručno obrazovanje je u uz podršku REFa razvio Motivacioni program uključivanje Roma i Egipćana u stručne kvalifikacije u oblasti socijalne inkluzije.

Na osnovu sadržaja ovog programa REF je organizovao prvu motivacionu obuku za preko 30 polaznika, uz angažovanje trenera iz Centra za stručno obrazovanje i Zavoda za zapošljavanje. Obuku je otvorio, obraćanjem u ime Ministarstva prosvjete gdin Roko Đoljaj i predstavnica REFa, gdja Marijana Blečić.

Nakon uvodnog obraćanja treneri Vesna Radulović i Gordana Bošković realizovale su niz edukativnih blokova , predstavaljajući na početku sadržaj sve četiri stručne kvalifikacije, ukazujući na njihov značaj, povezanost sa institucijama sistema i tržištem rada.

Razvoj mekih vještina bitan je peduslov kvalitetnog rada saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana, te su stoga polaznici aktivno učestvovali u prezentaciji imskog rada , razvoja komunikacionih vještina i izgradnje mehanizama za borbu protiv predrasuda i stereotipa.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe