Arhiva novosti 2018

Sedam stanova na poklon

Ukupna vrijednost projekta je oko 200.000 eura, a Opštine je obezbijedila placeve, komunalno opremanje lokacije, priključke za struju i vodu, pristupnu saobraćajnicu, građevinske dozvole za izgradnju, upotrebne dozvole i dodatnih 22.000 eura

Predsjednik hercegnovske opštine, Stevan Katić, podsjetio je da je u Herceg Novom uspješno okončan projekat zahvaljujući kojem je 27 građana romske nacionalnosti dobilo krov nad glavom. Naime, saradnjom Opštine i nevladine organizacije ,,HELP” sedam romskih porodica je dobilo domove, u izgrađenim kućama u Drenoviku.

Ukupna vrijednost projekta je oko 200.000 eura, a Opštine je obezbijedila placeve, komunalno opremanje lokacije, priključke za struju i vodu, pristupnu saobraćajnicu, građevinske dozvole za izgradnju, upotrebne dozvole i dodatnih 22.000 eura. ,,Zajedno sa HELP-om obezbijedili smo sredstva za izgradnju neophodnih potpornih zidova. Na ovaj način, a u dogovoru sa našim partnerom, od momenta preuzimanja lokalne vlasti učinili smo sve što je neophodno da projekat kvalitetno završimo. Današnji događaj dokaz je da smo u tome i uspjeli“, poručio je Katić.

 

 

 

 

 

 

 

HERCEGNOVSKA OPŠTINA POUZDAN PARTNER U PROCESU UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA

Katić je podsjetio da je Opština Herceg Novi bila među prvima u Crnoj Gori koja je ranije usvojila jedan dokument ovog tipa, a da sada hercegnovskoj lokalnoj upravi predstoji kreiranje akcionog plana za naredni period, a što će biti realizovano u saradnji sa pripadnicima romske zajednice.

Takođe, uz izraženo zadovoljstvo zbog potpisivanja Protokola, Katić je pohvalio posvjećenost i rad nevladine organizacije „Mladi Romi“, čije je sjedište upravo u Herceg Novom. Kako je saopštio, ova nevladina organizacija prepoznata je u zajednici po uspješnim projektima i aktivizmu, i predstavlja pouzdanog partnera u procesu unapređenja položaja Roma, zbog čega Opština Herceg Novi pomaže i podržava njihov rad. ,,Kada imate dobre partnere, kao što je to ovdje slučaj, uspjeh na projektu je zagarantovan. Vjerujem da ćemo zajedno, svako u svojoj zajednici, uspjeti da osnažimo i pomognemo jedni druge. Tako ćemo, polazeći sa lokalnog nivoa od sopstvenog praga, doprinijeti unapređenju ukupnog položaja Roma i Egipćana u našoj zemlji”, zaključio je Katić.

POTPISAN PROTOKOL O UČEŠĆU U PROGRAMU KOJI IMA ZA CILJ OSNAŽIVANJE ROMSKE ZAJEDNICE

,,Danas zvanično ulazimo u novi projekat – ROMACTED. Kreiranje i usvajanje Akcionog plana za unaprijeđenje položaja Roma biće jedan od rezultata ovog projekta koji je za lokalnu upravu od velikog značaja, jer predstavlja temeljni dokument za aktivnosti u cilju potpunog socijalnog uključivanja Roma”. Ovim riječima predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, obratio se učesnicima na konferenciji koja je održana u Glavnom gradu.

 

 

 

 

 

 

Katić je, u ime hercegnovske opštine, potpisao Protokol o učešću u programu koji ima za cilj osnaživanje romske zajednice. Na ovaj način, Opština Herceg Novi je postala partner u implemetaciji regionalnog projekta „ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou“.

ROMACTED program za dobro upravljanje i osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou je zajednički program Evropske Unije (DG NEAR) i Savjeta Evrope. Ciljevi programa su da pomogne izgradnji političke volje i održivih načina demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, pomogne u osnaživanju romske i egipćanske zajednice, te da poboljša i ojača spremnost, kapacitete, znanja i vještine institucija koje rade na sprovođenju programa inkluzije.

/Izvor: ND Vijesti/

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe