Arhiva novosti 2018

Help podijelio pomoć u hrani za 55 porodica Roma i Egipćana

Njemačka organizacija Help je podijelila pomoć u hrani za 55 RE porodicu u Podgorici, Beranama i Niksicu. Kroz redovne aktivnosti RE medijatora u Podgorici, Beranama I Niksiću prepoznato je nekoliko porodica u izuzetno teskoj socijalno-ekonomskoj situaciji kojima je bila prijeko potrebna pomoc u hrani.Takodje, RE medijatori su obilazeci naselje Riversajd uvidelii da su stanovnici ovog naselja u veoma teskoj situaciji.

Na predlog RE medijatora, njemačka organizacija Help je shodno svojim mogućnostima pomogla svim porodica u naselju Riversajd u Beranama sa brašnom, kao i 6 porodica u opštinama Podgorica, Berane I Niksić sa paketom hrane sa osnovnim životnim namirnicama.

Help koristi priliiku da ukaže na tešku socio-ekonomsku situaciju i velike probleme u naseljima gde žive pripadnici RE populacije kao I da pozove ljude dobre volje da reaguju pomažuci najugroženije.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Konto 2 4000 3000

Commerzbank Köln

(BLZ 370 800 40)

 

SWIFT-BIC: DRES DE FF 370

IBAN: DE4737080040024000300

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe