Arhiva novosti 2018

Aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnog dana Roma 8. April

U okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, organizacija Help, partneri na projektu i RE nevladine organizacije (dobotnici pograntova na projektu) su organizovani set aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma (8. april) u periodu od 4. Do 11. aprila u Podgorici, Beranama i Nikšiću.

4. April: Izložba unikatnog nakita i rukotvorina

EU Info centar

Organizatori: NVO „Dorra“ i Crveni krst Crne Gore

Izložba unikatnog nakita i rukotvorina otvorena je povodom  proslave  Međunarodnog dana  Roma sa ciljem afirmacije i promocije ručno rađenih proizvoda. Nakit, torbe, odjevne predmete i ukrase predstavilo je deset izlagača. Pojedini učesnici se samostalno bave proizvodnjom, a neki su članovi udruženja koji su prošli obuke i imali podršku od donatora.

Sajam je bio prodajnog karaktera, a sav prihod je opredijeljen za kupovinu materijala za rad i obuke koje organizuje NVO “Dorra”, koja se bavi socijalnim uključivanjem Romkinja i Egipćanki  kroz  osposobljavanje za rad.

5. April: Projekcija filma o prosjačenju u centru za kulturu berane

Organizator: Help

U Beranama je održana projekcija dokumentarnog filma “Stop dječijem prosjačenju”, u režiji Nikole Vukčevića i Galileo Production-a, na kojem je rađeno godinu i po dana. Projekciji su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Zavoda za zaposljavanje, Opštine Berane i RE nevladinih organizacija, kao i djeca iz beranskih osnovnih i srednjih škola u pratnji razrednih starješina.

5. April: Rradionice na temu: prosjačenje (diskusija o filmu)

Crveni krst Berane

Organizatori: Crveni krst Berane i NVO “Djeca-Enfants”

U okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i ostalih ranjivih grupa“ jedan od korisnika podgrantova, NVO „Djeca – Enfants“, u saradnji sa Crvenim krstom Berane i Centrom za socijalni rad organizovala je radionicu na temu dječijeg prosjačenja, kao i diskusiju sa učesnicima radionice o dokumentarnom filmu “Stop dječijem prosjačenju“ koji su odgledali.

5. April: Proba – priprema pozorisnog komada “romska svadba”

Community centar, Konik

Organizatori: REF, Help i NVO „Udruženje za romske afirmacije“

U okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i ostalih ranjivih grupa“ jedan od korisnika podgrantova NVO „Udrženje za romske afirmacije“ realizovala je predstavu „Romska svadba“. Predstava predstavlja osvrt na romsku kulturu, običaje i tradiciju i na kreativan način teži da promoviše njihove tradicionalne vrijednosti, ali i da ukaže na niz predrasuda koje su i dalje prisutne u društvu kada je ova populacija u pitanju.

 

5. April: Prezentacija vještina i tehnika džudoa

Džudo klub “Nenad Sinanović”, Konik

Organizatori: REF, Help i NVO „Romi u sportu“

Projekat „Sportom protiv droge“, podržan od strane njemačke organizacije Help i delegacije EU, samo je jedan u nizu programa koje sprovodi NVO „Romi u sportu“ u okviru projekta projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i ostalih ranjivih grupa“. Odvija se u saradnji sa Džudo klubom „Nenad Sinanović“ i pomaže da se mladi Romi, Egipćani i pripadnici drugih ranjivih grupa integrišu u društvo kroz sport, pomaže njihovom obrazovanju, sportskom usavršavanju i podstiče djecu na rad i druženje.

 

 

10. April: Tribina/ radionice na temu ljudskih prava, demokratije i eu

EU Info centar

Organizatori: CEDEM i Help

Učesnici: Udruženje Roma Crne Gore, NVO “Romska duša” i Udruženje “Čovjek – Rom”

Tribina i radionice su namijenjene Romima i Egipćanima svih uzrasta, sa ciljem poboljšanja položaja te populacije kroz edukaciju. Učesnici su odabrani u okviru projekta Tri RE nevladine organizacije – Udruženje Roma Crne Gore, NVO “Romska duša” i Udruženje “Čovjek – Rom” iz Podgorice, koje su dobitnici podgrantova u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa“, finansiranog od strane Delegacije EU.

 

11. April: Kampanja na trgu & radionice

Organizatori: Crveni krst Nikšić, NVO “Romska nada” i Udruženje Roma “Budo Tomović”

Nakon Podgorice i Berana, održane su i aktivnosti pripadnika Romske i Egipćanske populacije u Nikšiću, na gradskom trgu, u organizaciji Crvenog krsta Nikšić, NVO „Romska nada“ i Udruženje Roma „Budo Tomović“, a u sklopu HELP-ovog projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”. Pripadnici Romske i Egipćansk epopulacije prošetali su trgom sa porukama i transparentima, sa željom da ukažu pripadnost crnogorskoj zajednici, kao i na probleme sa kojima se svakodnevno susreću.

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe