Tenderi

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-22-DZD4 za dobavljača za nabavku opreme za poslodavce

Help-Hilfe zur Selbsthilfe  OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  OPREMU ZA POSLODAVCE  REF. Br. P-MNE-SOE5-21-22-DZD4

Učešće u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak. Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: http://help-montenegro.org/tenderi

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: 09.06.2022. do 9:00 časova  po lokalnom vremenu  

JAVNO OTVARANJE PONUDA: 10.06.2022. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu  

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: helphelp@t-com.me

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD8 za dobavljača za nabavku opreme za poslodavce

Help raspisuje tender br. P-MNE-SOE5-21-21-DZD8 za prikupljanje ponuda za izbor dobavljača za nabavku opreme za poslodavce. Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD7 za stručnu obuku nezaposlenih

Njemačka organizacija Help vas ovim putem poziva da učestvujete u proceduri nabavke kroz tender br.: P-MNE-SOE5-21-21-DZD7. Više detalja u priloženoj tenderskoj dokumentaciji.

U prilogu je zahtjev za ponudu sa Aneksima. Potpisani i ovjereni Aneksi su obavezni kao i ostala dokumenta sadržana u prilogu. Molimo vas da sva prazna polja dokumenata iz priloga popunite.

Molimo da dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti u skladu sa uslovima i pravilima datim kroz dokumenta iz priloga.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD6

Njemačka organizacija Help Vas ovim putem poziva da učestvujete u proceduri nabavke kroz tender br.: P-MNE-SOE5-21-21-DZD6.

U okviru projekta „Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana“, Help će u Crnoj Gori podržati 15 nezaposlenih osoba sa licenciranom obukom za zanimanja-znanja-ključne vještine za koje su iskazali interesovanje i kandidovali kao potrebne.

Cilj tendera je sertifikovanje i podizanje nivoa znanja i vještina nezaposlenih osoba, osnaživanje poslodavaca obezbjeđivanjem kvalifikovane stručne radne snage.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD5

Njemačka organizacija Help Vas ovim putem poziva da učestvujete u proceduri nabavke kroz tender br.: P-MNE-SOE5-21-21-DZD5 / Poziv za tender za mašine za pletnje čelične mreže.

TENDER ISTEKAO

Tender PMNE-SOE005-21-21-10

Njemačka nevladina organizacija Help-Hilfe zur selbsthilfe oglašava  nadmetanje u prikupljanju ponuda za: Izbor izvođača građevinskih radova za sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja br. 2 u UIKS-u Spuž, Opština Danilovgrad, ref. br. PMNE-SOE005-21-21-10.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe