Partneri

Opština

Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM

Unija poslodavaca Crne Gore

Juventas (ranije Omladinski kulturni centar – OKC Juventas)

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Nacionalni Savjet Roma

Roma Education Fund

Crveni krst Glavnog grada Podgorica

Romska organizacija mladih  „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ 

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe