Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
+49/30/5000 0

Rue de la Loi 41
B-1049 Brussels
T. +32 2 299 11 11

Ministarstvo Finansija Crne Gore
Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
http://www.cfcu.gov.me/direktorat

Račun za donacije

Konto 2 4000 3000

Commerzbank Köln

(BLZ 370 800 40)

 

SWIFT-BIC: DRES DE FF 370

IBAN: DE4737080040024000300

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe