Projekti Trenutni projekti

Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana SOE-5

SOE-5

NAZIV PROJEKTA :

Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana

DONATOR:

Njemačka vlada preko Ministarstva vanjskih poslova

REALIZACIJA:

Februar  2021. – Decembar 2022

BUDŽET :

505,600 Eura

Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke: 78.400 Eura

UIKS: 50.000 Eura

OPIS PROJEKTA :

Opšti cilj programa je pridonijeti smanjenju socijalne isključenosti ranjivih skupina u regiji Zapadnog Balkana ekonomskom i socijalnom inkluzijom.

Njemačka nevladna organizacija Help –Hilfe zur Selbsthilfe će na Zapadnom Balkanu realizovati program vrijedan 3,35 milion eura, uz podršku njemačke Vlade u okviru programa “Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana” da bi osnažili stabilnost regiona u 2021. do kraja decembra 2022.

Cilj programa je da se stvore mehanizmi i mreža za osnaživanje marginalizovanih grupa i njihovo uključivanje u društvo, uključujući i opravak od posljedica mjera uvedenih zbog COVID-19.

Fokus na aktivnostima u svim zemljama Zapadnog Balkana je na stvaranju novih radnih mjesta krouz uspostavljanje novih biznisa i obezbjeđivanje podrške postojećim, pogođenim pandemijom  COVID-19. Podrška će biti obezbijeđena socijalno ranjivim grupama, ženama, mladima, osobama sa posebnim potrebama, zatvorenicima i lokalnim zajednicama, kroz ekonomsko osnaživanje koje uključuje i izgradnju ličnih i profesionalnih vještina.

Do kraja projekta, Help će na Zapadnom Balkanu  podržati najmanje 470 biznisa manjeg obima. Najmanje 900 osoba će povećati svoje lične i profesionalne vještine. Planirana je podrška za 18 zatvorskih ustanova kao i potpuno realizovanje najmanje 15 lokalnih incijativa, kao i socijalna platforma operativana na lokalnom nivou.

Timo Štigelman (Stegelmann), zamjenik direktora Help-a, naglašava da je cilj poboljšati uslove života svih ranjivih kategorija stanovništva na Zapadnom Balkanu.

„Slijedeći princip ‘Pomoć prema samopouzdanju’ Help podržava napore porodica sa niskim primanjima, žene, mlade, zatvorenike i bivše zatvorenike, ljude sa invaliditetom da poboljšaju uslove života sopstvenim sredstvima i mogućnostima i tako  dugoročno osnažujemo otpornost ovih zajednica“.

Povezivanje nezaposlenih i poslodavaca i obuka na radu

Projekat će u Crnoj Gori pomoći olašavanje pristupu tržišta rada za ranjive kategorije, mlade ljude i žene, preko obuke na radu u privatnim kompanijama i firmama, da bi im pomogli da steknu znanje, kvalifikacije i vještine privlačne za tržište rada. Očekuje se da će najmanje 40 nezaposlenih osoba proći šestomjesečnu obuku na radu, a za 15 od njih će biti omogućena posebna obuka na radu za koju će dobiti sertifikate o stečenim vještinama. Poslodavci će biti podržani za opremom neophodnom za poroširenje poslovanja. Zatvor u Spužu takođe će dobiti pomoć u opremi kao i obuci.

Regionalni koordinator Help-a Klaus Mok (Mock) kaže da je riječ o modelu pomoći koji se u predhodnim projektima pokazao kao efikasan.

“Drago mi je da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo da pružamo podršku ranjivim grupama u Crnoj Gori kroz aktivnosti jačanja ekonomskih kapaciteta žena i mladih. Podrška za ostvarivanje prihoda pokazalo se, daje najbolje rezulatate, kada joj je cilj da poboljša uslova života ranjivih grupa. Jednako odlični rezulatati su postignuti kroz podršku Ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu (UIKS) i radujemo se nastavku saradnje sa ovom institucijom. Ranije je UIKS davao značajan finansijski doprinos našim zajedničkim aktivnostima, što ja izuzetno cijenim. Podrška njemačke ambasade za naše aktivnosti je ključna i želim da iskoristim ovu priliku da iskažem Help-ovu zahvalnost, kao i zahvalnost za podršku  koju dobijamo od njemačke Vlade“.

Cilj projekta je i revitalizacija ekonomije – kojom je predviđena šestomjesečna obuka na radu za 20 nezaposlenih osoba sa fokusom na sjeverni region Crne Gore (60% učesnika obuke), od čega će 15 stažista proći sertifikovanu tromjesečnu stručnu obuku. Takođe, biće podržano 20 poslodavaca koji će nezaposlene osobe na obuci na radu, nakon uspješno završene obuke, zaposliti na period od minimum 12 mjeseci.

Nezaposlene osobe će tokom šestomjesečne obuke na radu dobijati iznos od po 250 eura mjesečno za pokrivanje troškova tokom treninga.

Help će pregovarati sa onim poslodavcima koji budu naveli potrebu za stručnim profilima prijavljenih kandidata i nezaposlenih osoba koje su se već povezale/pronašle i predložile poslodavca. Poslodavci koji će ponuditi zaposlenje po isteku obuke i ponude najbolje uslove angažovanim nezaposlenim osobama biće u prioritetnoj grupi za odabir.

Na osnovu dobijenih podataka, Help će pregovarati sa onim nezaposlenim i poslodavcima koji ponude najbolje uslove nakon plaćene obuke na radu, u cilju dugoročnog zaposlenja.

Osnivanje farme svinja u zatvoru Spuž

Projektom će se obnoviti postojeća staja (400 m²) u prostorijama zatvora u Spužu. To će omogućiti upravi zatvora da ponudi mogućnosti zaposlenja za oko 10 radnika i da proizvodi uzgoj svinja za potrebe cca. 1.000 zatvorenika u zatvoru kao i prodaja. Kapacitet obnovljenih objekata bit će dovoljno velik za uzgoj oko 250 svinja. Objekt će se također koristiti kao privremeni smještaj za stoku koju su zaplijenile carinske, tržišne i druge inspekcije. To je od posebne važnosti jer država nema trenutno rješenje za oduzimanje zaplijenjene ili napuštene stoke. Dakle, osim na proizvodnji mesa, UIKS bi zaradio i od tih usluga.

Linija za proizvodnju / pletenje čelične žičane mreže

Nabavkom st za pletenje (kalibratora i razboja) UIKS će dobiti značajan resurs za proizvodnju čeličnih mreža za vlastite potrebe (procijenjena vrijednost mreža za UIKS je oko 80 000 eura za sljedeće 4 godine) i prodaju viška proizvoda za tržište. Pored linije za blokove, koju je Help osigurao prošle godine, linija za proizvodnju mreže upotpunila bi građevinske potrebe UIKS-a. Šest zatvorenika imat će priliku raditi na liniji za proizvodnju čeličnih mreža. UIKS bi samostalno prilagodio odgovarajući prostor u jednoj od dvorana za ove  mašine.

Obuka zatvorenika za vodoinstalatera

Projekt će se nastaviti pružanjem stručnog osposobljavanja zatvorenika koji će a) olakšati ekonomske aktivnosti unutar zatvora za vrijeme dok pripravnik ostane u zatvoru i b) omogućit će pristup pripravniku radnoj snazi ​​označenoj nakon puštanja iz zatvora. Obukom bi se licencirala 4 zatvorenika za vodoinstalatere.

Šta će se realizovati u drugim državama regiona: 

Albanija

Najmanje 45 korisnika dobit će podršku , uključujući i za poslovno i stručno osposobljavanje, kao i 20 mikro poljoprivrednika kroz opremu i jačanje kapaciteta. Najmanje 30 nezaposlenih mladih ljudi moći će steći profesionalne vještine i kompetencije kako bi im olakšali pristup tržištu rada kroz obuku na radnom mjestu. Radi poboljšanja lokalnih zajednica obnovit će se jedan vrtić koji će omogućiti bolje uslove za najmanje 90 djece.

Bosna i Hercegovina

Projektom u Bosni biće obuhvaćeno osam opština sa najmanje 150 malih poduzeća i 100 ljudi za  poboljšanje profesionalnih performansi, uključujući mjere za ublažavanje uticaja COVID-19 na lokalne ekonomije. Osam lokalnih zajednica bit će ojačano, podržana dva zatvora i najmanje 20 bivših zatvorenika osnaženo za samostalnost.

Kosovo

Na Kosovu će najmanje 160  malih preduzeća dobiti podršku, a najmanje 190 polaznika poslovno i stručno usavršavanje kako bi se povećali njihovi kapaciteti, kao i olakšao pristup tržištu rada. Tri zatvora bit će podržana u okviru komponente resocijalizacije. Što se tiče poboljšanja lokalnih zajednica, najmanje četiri vrtića bit će podržana u stvaranju boljeg okruženja. Uz to, prethodno uspostavljene lokalne strukture u sinergijskim akcijama radiće za opšte dobro na proizvodnji i postavljanju spoljašnjih  kanti za smeće u glavnom gradu Kosova, Prištini.

Srbija

U Srbiji je planirana  podrška za najmanje 80 malih poduzeća koja stvaraju dovoljan prihod, uz 25 ranjivih osoba (žene i osobe s invaliditetom) i najmanje 10 bivših zatvorenika. Programi kazneno-popravnog liječenja biće poboljšani u 12 zatvora. Što se tiče izgradnje kapaciteta, najmanje 400 ljudi će pohađati napredne poslovne, stručne i specijalizovane obuke. Socijalna platforma predviđena je kao saradnička mreža relevantnih učesnika i socijalno ranjivih grupa koje najučinkovitije koriste postojeće resurse i potencijale za održivi razvoj.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe