Projekti Realizovani projekti

Pomoć ugroženim domaćinstvima pogođenim poplavama u Plavu i Beranama

:: PROJEKAT

Mon-80 Pomoć ugroženim domaćinstvima pogođenim poplavama u Plavu i Beranama

:: DONATOR

Caritas Luxemburg

:: REALIZACIJA / BUDŽET

April – Decembar 2011. :: 100.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe