Projekti Realizovani projekti

Obnova dvije Osnovne skole u Kotor

:: PROJEKAT

Mon – 06 Obnova dvije Osnovne skole u Kotor

:: DONATOR

Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

:: REALIZACIJA / BUDŽET

April 2000. – Juni 2000. :: 87.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe