Projekti Realizovani projekti

Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucajeva u CG

:: PROJEKAT

Mon – 02 Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucajeva u CG

:: DONATOR

ECHO

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Novembar 1999. – Maj 2000. :: 590.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe