Projekti Realizovani projekti

Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa

:: PROJEKAT

Mon-131 Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa

:: DONATOR

Delegacija EU u Crnoj Gori

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Decembar 2016 – Jun 2018 1,212,249.31 €

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA


IZVJEŠTAJ – PRVI POZIV ZA DODJELU PODGRANTOVA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe