Projekti Realizovani projekti

Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucajeva

:: PROJEKAT

Mon – 12 Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucajeva

:: DONATOR

ECHO

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Januar 2001 – Juni 2001. :: 1.350.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe