Projekti Realizovani projekti

Popravka kuća u kolektivnim centrima i privatnih kuća

:: PROJEKAT

Mon – 11 Popravka kuća u kolektivnim centrima i privatnih kuća

:: DONATOR

ECHO

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Januar 2001 – Juni 2001. :: 425.000 EUR

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe