Standardi

helpsystem

Ovo su naši radni principi transparetnosti i kontrole, korupcije i bezbjednosti u kriznim područjima, naša putovanja i politika nabavke, naša politika sa finansijskim sredstvima i naši principi potpisivanja ugovora. Dokumenti su na engleskom jeziku – nažalost još uvijek nemamo prevod na crnogorski jezik.

Radni principi transparentnosti i kontrole

Kodeks ponašanja

Politika bezbjednosti

Osnovna pravila humanitarne pomoći

Smjernice za nabavke