Standardi

Ovo su naši radni principi transparetnosti i kontrole, korupcije i bezbjednosti u kriznim područjima, naša putovanja i politika nabavke, naša politika sa finansijskim sredstvima i naši principi potpisivanja ugovora. Dokumenti su na engleskom jeziku – nažalost još uvijek nemamo prevod na crnogorski jezik.

Radni principi transparentnosti i kontrole

 

Kodeks ponašanja


 

Politika bezbjednosti


 

Osnovna pravila humanitarne pomoći


 

Smjernice za nabavke


Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe