Help tim

helpsystem
Direktorica Help-a u Crnoj Gori
Finansijski menadžer
Finansijska menadžerka
Menadžer projekata
Građevinski inžinjer
Koordinatorka projekata
Savjetnica za odnose sa javnošću i medijima
Koordinator projekata
Savjetnica u projektima
Asistentkinja u nabavkama
Koordinatorka projekata
Koordinatorka projekata
Asistentkinja u finansijama
Asistentkinja u finansijama