Help tim

Klaus MOCK
Regionalni koordinator
Lokacija: Podgorica

Dijana ANĐELIĆ
Koordinator projekta
Lokacija: Podgorica

Aleksandar RAJŠIĆ
Finansijski menadžer
Lokacija: Podgorica

Marta BOROWIEC-JOKIĆ
Službenik za finansije
Lokacija: Podgorica

Dženan DEMIĆ
Službenik za zapošljavanje
Lokacija: Podgorica

Danijela ARMUŠ
Koordinator projekta
Lokacija:: Berane

Milivoje ČALOV
Inženjer
Lokacija: Podgorica

Biljana JOVIĆEVIĆ
Project Assistant | Media & PR
Lokacija: Podgorica

Nikola BOŠKOVIĆ
Administrativni asistent
Lokacija: Podgorica

Ibrahim TATARI
Medijator za zapošljavanje
Lokacija: Podgorica

Dijamant PAJAZITAJ
Medijator za socijalno staranje
Lokacija: Podgorica

Denisona BERIŠA
Medijator za Socijalnu zaštitu
Lokacija: Nikšić

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe