Javni pozivi

JAVNI POZIV za učešće u tenderskoj proceduri br. SOE-3/8

JAVNI POZIV

 za učešće u tenderskoj proceduri br. SOE-3/8

u okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-20” koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke a realizuje njemačka organizacija „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ u Crnoj Gori. Help namjerava da dodijeli ugovor o nabavci Hrane i higijene – sa isporukom u 13 opština u Crnoj Gori.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na Helpovoj internet stranici:  www.help-montenegro.org, kao i u kancelariji u Podgorici, od petka, 10.04.2020. godine od 10h-12h.  Rok za predaju ponuda je petak, 17.04.2020. godine, do 9:00 časova. Otvaranje ponuda biće organizovano istog dana sa početkom u 10 časova u Helpovoj kancelariji u Podgorici, ul. Oktobarske revolucije 122/3, 81000 Podgorica. Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: demic@help-montenegro.org

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe