Arhiva novosti 2022

Ministar Gjeka i Help rade na podršci sistematizaciji pozicije medijatora

14.06.2022

Poboljšan pristup zdravstvu, zapošljavanju i socijalnim uslugama ključ je za bolje uključivanje romsko – egipćanske (RE) populacije u crnogorsko društvo, a institut RE medijatora /posrednika pokazao se kao efkasan model za bolje ostvarivanje tih prava, rečeno je na sastanku ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Gjeke sa regionalnim koordinatorom Help-a u Crnoj Gori, Klausom Mockom.

Ministar ljuskih i manjinskih prava, Gjeka, je istakao važnost socijalne inkluzije romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i posebno naglasio značaj saradnje u toj oblasti sa međunarodnim partnerima.

Uspješna saradnja u primjeni strateških politika ključna za ostvarivanje planiranih ciljeva, naveo je ministar Gjeka, a poseban akcentat stavio je na bolje ostvarivanje osnovnih ljudskih prava.

“Rezultati projekata koje implementiramo u cilju boljeg položaja i kvalitetnijeg života naših građana iz RE populacije, motivacija su da pojačamo napore i osmislimo  dalje aktivnosti”, rekao je ministar.

Regionalni koordinator Help-a, Klaus Mock,  čestitao je ministru na imenovanju i naglasio važnost oblasti u kojoj Help sarađuje sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava.

Mock je rekao da je projekat kontinuitet Help-ovog rada na inkluziji RE populacije u Crnoj Gori, i da su efekti rada medijatora u oblastima zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite prepoznati i kod zajednice i kod institucija na lokalnom novou.

“Cilj ovog projekta u konačnici je sistematizacija radnih mjesta u institucijama na lokalnom nivou za poziciju RE medijatora. Time bi Crna Gora ispunila i jednu od preporuka iz posljednjeg Izvještaja EK o napretku. Treba iskoristi momentum i riješiti ovo pitanje prije svega za dobrobit RE populacije, ali i kao dokaz o posvećenosti Crne Gore na usvajanju evropskih vrijednosti ”.

Help, u saradnji sa partnerima, Glavnim gradom – Podgoricom i opštinama Berane i Ulcinj, realizuje projekat “Socijalno uključivanje Roma/Romkina i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju”, kroz koji su obučena 43 medijatora/ke u socijalnoj inkluziji.

Korisnik projekta je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, a ukupno 34 Help-ova medijatora radi od oktobra 2021., na period od 12 mjeseci i to:  13 u oblasti socijalne zaštite, 11 u oblasti zapošljavanja i 10 u oblasti zdravstvene zaštite.

Koordinatorka projekta Dijana Anđelić,  podsjetila je  da se projekat  finansira u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a realizuje u 11 opština.

“Romska i egipćanska zajednica zbog svojih specifičnosti, najprije zbog činjenice da veći dio njih govori albanskim ili romskim jezikom, ima brojne koristi od posredovanja medijatora/ki prilikom ostvarivanja garantovanih prava, istakla je Anđelić.

“Imajući u vidu da važnost uloge medijatora/ki u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske zajednice,  Ministarstvo će dati pun doprinos iz svoje nadležnosti da se sistematizacija pozicije medijatora/ke integriše u sistem javnih službi u Crnoj Gori”, rekao je ministar Gjeka.

Na sastanku je dogovoreno da iz svojih nadležnosti svi uključeni akteri pomognu stvaranju uslova za trajni radni angažman obučenih medijatora/ki.

Ministar Gjeka i predstavnici Help-a razgovarali su i o drugim modalitetima saradnje.

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe