Arhiva novosti 2018

Završna konferenciju u okviru projekta ‘Promocija i zaštita ljudskih prava Roma-kinja, Egipćana-ki i ostalih ranjivoh grupa’

Organizacija Help u saradnji sa Romskim edukativnim fondom, Crvenim krstom Crne Gore i CEDEM-om organizovala je u hotelu Ramada Završnu konferenciju u okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Na konferenciji su u uvodnom dijelu govorili Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije, Leon Gjokaj, zamjenik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, i Klaus Mock, regionalni koordinator Help-a. Predstavljene su implementirane aktivnosti i rezultati projekta u vidu dokumentarnog filma, istraživanje CEDEM-a o zapošljavanju i socio-ekonomskom položaju RE populacije u Crnoj Gori, o kojem je govorio metodolog prof. dr Miloš Bešić.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije, naglasila je značaj realizovanog projekta, vidljivost rezultata zahvaljujući radu partnera i uključenih institucija na projektu, za koji je Evropska unija izdvojila ukupna sredstva u iznosu od milion eura: „Projekat ne čine samo brojke, već ljudi i aktivnosti koji donose promjene u društvo. Naš cilj je bio da doprinesemo smanjenju društveno-ekonomskog jaza između pripadnika RE populacije i ostalih na zapadnom Balkanu, te da ojačamo institucionalne obaveze Vlade da inkorporiraju i realizuju specifičnu intergraciju u razvoju politika.“

Leon Gjokaj, zamjenik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kazao je da Vlada Crne Gore i resursna ministarstva posvećuju posebnu pažnju zaštiti i unapređenju ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori. „Naša politička i strateška opredijeljenost ide u pravcu stvaranja uslova za bolji život RE populacije, uz korišćenje svih prava koja su propisana zakonima naše države. Vlada Crne Gore je donijela prije par godina treću strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori, 2016-2020, a koja je usklađena sa evropskim okvirom izrada strategija koje se tiču RE populacije. U njoj smo definisali sedam prioritetnih oblasti u kojim su predviđene konkretne mjere i aktivnosti za sve nadležne institucije koje su usmjerene na rješavanje pitanja RE populacije u Crnoj Gori. U pojedinim oblastima postignut je značajan rezultat.“

Klaus Mock, regionalni koordinator Help-a je naglasio: „Udružili smo naše resurse kako bismo poboljšali status i integraciju Roma i Egipćana kroz akcije na lokalnom i nacionalnom nivou i kroz terenski rad, direktno pomažući zajednici Roma i Egipćana. Na dugi rok, integracija RE mož biti uspješna samo ako su RE u poziciji da uživaju svoja prava, ako su sami, kao i državne institucije, svjesni njihovih prava, te da su institucije spremne da pomognu RE da ostvare ta prava. Kroz ovaj projekat smo izgradili temelje na kojima integracija RE može uspjeti. Još treba puno toga da se uradi. Većina lokalnih RE organizacija još uvijek imaju ograničene kapacitete da bi preuzeli svoju ulogu predstavnika i efikasnih lobista svoje zajednice.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje CEDEM-a o zapošljavanju i socio-ekonomskom položaju RE populacije u Crnoj Gori, predstavio je metodolog prof. dr Miloš Bešić, koji je prikazujući rezultate istraživanja ukazao da su mnogi segmenti u ovoj godini bolji po rezultatima nego li u 2016. Ciljevi istraživanja bili su mjerenje materijalnog statusa RE populacije, nivo kuturnog kapitala, analiza zdravstvenog stanja RE, utvrđivanje problema sa dokumentacijom, mjerenje zdravstvenog stanja RE, mjerenje stepena socijalne zaštite, utvrđivanje nivoa i prakse medijskog predstavljanja RE, činjenice i prakse vezane za problem zapošljavanja RE i ispitivanje stavova poslodavaca kada je riječ o zapošljavanju RE.


Istraživanje možete preuzeti ovdje


Dokumentarni film o implementiranim aktivnostima i rezultatima projekta možete pogledati na sledećem linku:

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe