Arhiva novosti 2017

Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja opština Podgorica, Nikšić i Berane

Njemačka organizacija ‘Help’ u okviru projekta ‘Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa’, podržanog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori objavljuje javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja opština Podgorica, Nikšić i Berane.

 

JAVNI POZIVdownload

Prijavni formular za poslodavce  – download

 

 

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe