Arhiva novosti 2016

Olakšavanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite za RE populaciju

Olakšavanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite za RE populaciju je projekat koji sprovodi kancelarija Help u opštinama Berane i u Nikšić od marta 2016. godine i kojim se želi ispuniti nezadovoljene potrebe za adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti zajednica Roma i Egipćana u Crnoj Gori, u skladu sa Strategijom za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016 koju je usvojila Vlada Crne Gore.

Glavni ciljevi projekta su izgradnja kapaciteta za 10 Medijatora/Pomoćnika u socijalnoj inkluziji za zdravstvenu zaštitu za pružanje pomoći i usluga u skladu sa njihovim opisom poslova i poboljšanje pristupa uslugama iz oblasti zdrvastvene zaštite za 1000 Roma i Egipćana.

Projekat koji finansira Vlada SR Njemačke je vrijedan EUR 122.000 i trajaće godinu dana.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe