Arhiva novosti 2016

Julia Taft: Sabgranting projekat RAE Savjet kampa

U okviru projekta JT„Jačanje uloge civilnog društva među RE populacijom“, RAE Savjet kampa je otpočeo je sa sprovođenjem umjetničkih radionica u sabgranting programu Inkluzija Roma kroz edukaciju i kreativnost.

Projekat je zamišljen kao kreativni proces koji broji preko 20  radionica (glumačkih i slikarskih) koje će kroz visemjesecni umjetnički proces rezultirati predstavom  u sali DODESTa krajem marta i slikarskom izložbom u holu KICa Budo Tomovic.

U saradnji sa Američkim uglom radionice su otpočele u decembru, ukljucuju do dvadesetoro djece sa Konika, romske i neromske nacionalnosti. 

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe