Arhiva novosti 2016

Inovacije za jednake mogućnosti

15.marta, 2016.godine,Help kancelarija u Podgorici je učestvovala na Sajmu inovativnih ideja Inovacije za jednake mogućnosti, koji su organizovale nevladine organizacije Juventas I SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. 

Među 14 organizacija civilnog sektora, Help je imao priliku da prikaže kratak video zapis praćen prezentacijom koji se odnosi na aktivnosti u zajednici koje kancelarija sprovodi u naselju Konik.

Aktivnosti u zajednici su jedna od komponenata složenog projekta „Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza” koji finansira Evropska unija i Vlada Crne Gore

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe