Arhiva novosti 2016

Aktivnosti u zajednici: Let’s do it Montenegro – 20.05.2016.godine

Let’s do it Montenegro kao dio veće organizovane građanske akcije Let’s Do It Mediterranean (LDIM),  ima za cilj da okupi razne organizacije, grupe i pojedince iz svih mediteranskih zemalja sa ciljem da ociste Mediteran uz pomoć ogromnog broja volontera.

Help kancelarija u Podgorici je uzela učešća u ovoj akciji okupljanjem preko 30 lokalnih stejkholdera sa Konika, članova fudbalskog kluba Ribnica, prijatelja, kolega I djece, da učestvuju u zajedničkoj akciji  u petak, 27.05,2016. godine.

Tokom akcije, svaki učesnik je doprinio čišćenju sakupljanjem najmanje jedne kese smeća. Material za čišćenje je obezbijedila NVO Zid, a čišćenje se sprovelo dužinom ulice Španskih boraca, na prostoru između vrtića Đina Vrbica i sportskog poligona.

U cilju pravilnog informisanja lokalnog stanovništva, Help kancelarija je organizovala tzv. info dan na poligonu u ulici Španskih boraca na Koniku nedjelju dana ranije, u utorak 17.05, i u saradnji sa NVO’ima ZID i Crnogorski ženski loby.

Ovakva i slične akcije se sprovode u  okviru projekta „Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza” koji finansira Evropska unija i Vlada Crne Gore, I predstavljaju jednu u nizu aktivnosti usmjerenih ka zbližavanju zajednica koje žive na prostoru naselja Konik . Takođe imaju za cilj da otkloni preodrasude o tome da kampovi na Koniku predstavljaju geto u okviru zajednice.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe