Arhiva novosti 2016

Aktivnosti u zajednici: Dvodnevna radionica na temu „Jednakost i razlicitost zajednica u naselju Konik“

Help kancelarija u Podgorici je u saradnji sa RAE savjetom kampa, Udruženjem žena Konika,  Mjesnom zajednicom Konik i uz podršku lokalnog  fudbalskog kluba Ribnica, organizovala dvodnevnu radionicu 8. – 9.  jula na Ivanovim koritima na temu „Jednakost i razlicitost zajednica u naselju Konik“.

Radionica je okupila predstavnike lokalnih gore nabrojanih nevladinih i sportskih organizacija koje posluju u naselju Konik i sa kojima je kancelarija Help sarađivala u prethodne dvije godine, kroz različite aktivnosti koje je sprovodila  u zajednici. Na radinici je učestvovalo 20-ak djece (Romske i neromske) koja su takođe u prethodnom periodu učestvovala u aktivnostima kancelarije Help, kroz umjetničke i sportske aktivnosti na Koniku i šire.

U okviru pomenute radionice organizovani su časovi slikanja,fudbalske i odbojkaške utakmice kao i časovi plivanja, a djeci su na kraju programa uručene diplome.

Dvodnevna radionica je organizovana u okviru  EU/CG projekta „Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza”, usmjerena ka zbližavanju zajednica koje žive na prostoru naselja Konik sa ciljem da otkloni preodrasude o tome da kampovi na Koniku predstavljaju geto u okviru zajednice.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe