Arhiva novosti 2015

Stručno obrazovanje

Help kancelarija u Podgorici je u saradnji sa ZOPT d.o.o. organiyovala časove stručnog obrazovanja za 20 učesnika, pripadnika RE populacije i stanovnika izbjegličkih kampova 1 i 2 na Koniku. Kurs stručnog obrazovanja je počeo sredinom oktobra 2015.godine i trajaće 3 mjeseca, a ima za cilj da obuči polaznike u obavljanju sledećih pomoćnih poslova: 5 stolara u građevinarstvu, 5 armirača, 9 keramičara i jednog automehaničara.

Stručno obrazovanje je jedna od komponenata projektaPodrška integraciji i dobrovoljnom povratku RAE i drugih I/RLa koji žive u naselju Konikkoji finansira Evropska unija i Vlada Crne Gore.

This post is also available in: enEngleski

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe