Arhiva novosti 2015

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i šef Kancelarije Help-a Klaus Mock potpisali su danas Sporazum o saradnji

Ovaj Sporazum definiše dalje korake u saradnji strana potpisnica u oblasti razvoja ljudskihprava i sloboda, afirmišući Ustav Crne Gore i zakonska rješenja koja se tiču zabrane svake diskriminacije, sa posebnim osvrtom na ranjive odnosno marginalizovane grupe u našem društvu. Sporazum se, takođe, odnosi i na saradnju u oblasti unapređenja manjinskih prava i sloboda, kao i unapređenja rodne ravnopravnosti.

Potencirajući značaj i doprinose za pitanja od zajedničkog interesa, odlučeno je da se aktivira dijalog između Ministarstva i Help-a, budući da ima toliko zajedničkih interesnih oblasti u unapređenju i zaštiti ljudskih prava, na kojima angažovano rade i sarađuju.

Ravnopravnost svih građana/ki i zaštita njihovih ljudskih prava neophodna je za mir, održivu demokratiju, stabilnost društva i ekonomski razvoj.

Sporazumom je predviđeno da se uspostave odgovarajući mehanizmi za saradnju u ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava kao i za promociju ravnopravnosti i nediskriminacije u svim oblastima rada.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe